PĚVECKÝ SBOR PALORA

Gymnázium Jana Opletala Litovel

O NÁS

Skupinové foto sboru z koncertu

Pěvecký sbor zahájil na Gymnáziu Jana Opletala v Litovli svou činnost ve školním roce 2000/2001. Na podzim roku 2002 přijal jméno PALORA. V hanáckém dialektu je to označení pro sešlost více lidí. Druhotně lze najít vysvětlení i v latinském "palor, arí, atus", což značí rozptylovati se, rozbíhati se - jak typické pro školní sbory. PALORA tedy i proto, že sbor se rok co rok znovu rozbíhá, doplněn novými zpěváky a rok co rok je postižen odchodem těch, co se mnohému naučili, ale po maturitě se rozptýlili intonovat do života.

Smíšený pěvecký sbor PALORA každoročně připravuje dva velké koncerty - v prosinci vánoční a koncem měsíce května výroční. Kromě toho se během každého školního roku uskuteční řada menších vystoupení při příležitosti nejrůznějších oslav, výročí a vernisáží ať už přímo na gymnáziu, v městě Litovli nebo v jeho okolí. Členové sboru prezentují pravidelně svou činnost také v zahraničí, příležitostně účinkují v muzikálových projektech, spolupracují s instrumentálními tělesy, zapojují se do řady dalších projektů, pořádají a účastní se hodnocených přehlídek, kde se opakovaně umísťují ve zlatém pásmu. V roce 2009 získal PS PALORA ocenění Litovelská naděje za úspěšnou reprezentaci města Litovle ve školním roce 2008/2009.

Na svá vystoupení se členové sboru připravují na pravidelných pátečních zkouškách a dvakrát v roce na 4denním výjezdním soustředění. PS PALORA je členem UČPS a ASK ČR. Vážíme si všech našich věrných posluchačů a zveme nové členy. Jsme rádi, že můžeme koncertovat a to už téměř 22 let.


"Konečně mohu napsat o něčem krásném, co mě pohladilo "po duši". Každým rokem připravuje smíšený sbor PALORA při Gymnáziu Jana Opletala v Litovli projekt - závěrečný koncert, který bývá vyvrcholením celoroční práce. Včerejší vystoupení vycházelo ze známého filmu Filipa Renče - Rebelové. Sbor zazpíval prakticky všechny písně, které ve filmu zazněly. Ale jak báječně!
Většinou to byla děvčata z nižších tříd gymnázia, oblečena "retro" včetně obou sbormistryň Marcely Barvířové a Aleny Tiché, které se také do zpěvu zapojily. Zpěv byl propojen se zajímavou choreografií a pohybem. Sbor výborně zvládl vícehlasý zpěv, vynikající byly sólistky. Je vidět, jak se ve sboru s hlasem pracuje. Vrcholem byla asi píseň o mopedu. Ale co mě nejvíce zaujalo je jak tato mladá generace přijala "za své" písně ze šedesátých let minulého století. Navíc se ukázalo (ve srovnání s dneškem), jak tyto písně mají báječný text, o melodii nemluvě. A dále jsem překvapen, jak obě sbormistryně dokázaly děvčata přitáhnout k těmto starým písním. Takto si představuji moderní hudební výchovu. Děvčata, moc děkuji za krásný podvečer."

Boleslav Sadil

aktualita


26. 12. 2022
Po několika covidem poznamenaných letech se Palora znovu úspěšně zhostila plného předvánočního koncertního programu. Byl – tak jako za starých časů – rozmanitý a bohatý. Zahájili jsme 1. prosince 2022 vánočním koncertem v aule gymnázia. Se stejným programem zimních písní a kánonů Bílou cestičkou a vybraných skladeb z filmu Ledové království jsme 14. prosince 2022 po sněhem zasypaných silnicích dojeli do konického zámku a úspěšně odprezentovali vše, co jsme na zkouškách připravili. Na obou koncertech bylo bílo a milo, jako o Vánocích.
Mezi koncerty jsme vystoupili ve středu 7. prosince 2022 na náměstí v Litovli v rámci tradičního projektu Česko zpívá koledy. Závěr patřil dvěma velkým koncertům v Uničově v sobotu a v neděli 17. a 18. prosince 2022. Zpívali jsme Českou mši vánoční Jana Jakuba Ryby. A koledy z náměstí jsme si zopakovali ještě poslední školní den před Vánocemi. Před aulou gymnázia s námi zpívala celá škola a na chodbách panovala – tak jako každý rok – všeobjímající vánoční atmosféra. Všem děkujeme za návštěvu našich koncertů i vystoupení a těšíme se na další koncertů plný rok. Pár fotografií najdete ve fotogalerii.

Zobrazit starší příspěvky