PĚVECKÝ SBOR PALORA

Gymnázium Jana Opletala Litovel

ČLENOVÉ SBORU

Členové PS PALORA

Pěvecký sbor PALORA je tvořen především žáky Gymnázia Jana Opletala v Litovli. Nezastupitelnou roli však hrají i sboráci v roli absolventů gymnázia, kteří si během dalšího studia či práce našli čas nadále spolupracovat a nacvičovat na pravidelné koncerty. Mezi ně patří také členové PS Jírovci složeného právě zejména z absolventů sboru, s nimiž PS PALORA dlouhodobě spolupracuje. V současné době se stálá členská základna sboru pohybuje mezi 20 a 25 zpěváky. Pokud patříte mezi žáky GJO a měli byste chuť zazpívat si s námi, účastnit se pravidelných soustředění, zájezdů a dalších společných akcí, rádi vás přivítáme ve svých řadách.

Seznam členů sboru byl kvůli nařízení GDPR smazán a není nadále veřejně dostupný.