PĚVECKÝ SBOR PALORA

Gymnázium Jana Opletala Litovel

REPERTOÁR

Repertoár PS PALORA v období 2000-2019

Repertoár pěveckého sboru je velmi široký a sahá od klasických děl po moderní zpracování současných autorů. Častá jsou také muzikálová zpracování a inscenace, skladby regionálního i nadnárodního významu či přímo autorská díla členů sboru. Na vánočním koncertu pak nejčastěji zaznívají zejména koledy, adventní písně nebo Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby.