PĚVECKÝ SBOR PALORA

Gymnázium Jana Opletala Litovel

ČLÁNKY

Obrázek není k dispozici!

PALORA v republice nenašla soupeře aneb Opava cantat 2013

V pátek 15. 11. jsme brzy ráno vyrazili z litovelského vlakového nádraží do Opavy na 5. ročník celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů Opava Cantat 2013, kam jsme postoupili z jarního předkola v Uničově. Poté, co jednotliví sboráci postupně přistupovali po cestě, jsme z Olomouce vyráželi téměř v plném počtu. Kromě odměřeného a nedobře naloženého průvodčího se Českým dráhám výjimečně dařilo, a tak jsme už o půl desáté vysedali na nádraží Opava –východ, kde nás čekali naši průvodci.

Rychle jsme se přesunuli na Mendelovo gymnázium, kde jsme byli ubytováni společně se všemi účastníky přehlídky (celkem asi 600 zpěváků ze 17 různých středoškolských pěveckých sborů z celé republiky). Odložili jsme si batohy v přidělené třídě a spěchali na zvukovou zkoušku do Sněmovního sálu minoritského kláštera, kde celá soutěžní přehlídka probíhala. A pak už to šlo rychle – oběd, rozezpívání, převlékání do koncertního a opět vzhůru k minoritům, tentokrát už lehce rozechvěni mírnou nervozitou – přece jen jsme měli zahajovat celou přehlídku. Vystoupení se nám povedlo, sbor zpíval čistě, dokonce u Habanery nikdo neudělal chybu v choreografii s vějíři, kterou jsme pilovali ještě před vystoupením, ale jak rozhodne porota, to jsme se měli dozvědět až v sobotu večer na závěrečném koncertu. Vzhledem k tomu, že jsme v naší kategorii (dívčí sbor s povinnou soutěžní skladbou) byli jediní, porota neměla možnost porovnat náš výkon s konkurencí, a tak mohla rozhodnout jakkoliv.

Páteční přehlídka patřila mužským sborům (hudbou i výrazem zaujal zejména sbor Chlapi sušického sboru) a smíšeným sborům bez povinné skladby. Následoval první workshop s Carminou buranou a po večeři jsme s našimi průvodci vyrazili do kostela sv. Václava, kde od 20.00 proběhl koncert Sbory sborům. Choreografie koncertu byla poměrně náročná, ale díky dobré přípravě organizátorů se nakonec vše zvládlo. Na úvod koncertu zazněl výběr 6 částí z Carminy Burany Carla Orffa, druhou část koncertu tvořilo krátké vystoupení všech účastníků přehlídky. V sobotu dopoledne pokračovala přehlídka smíšených sborů s povinnou skladbou, kterou jsme se zájmem sledovali (co kdyby se konečně našli aspoň 4 kluci a my se mohli zase vrátit k repertoáru smíšených sborů), odpoledne pak probíhal volný program pro všechny sbory (keramika, volejbal, prohlídka Opavy), který zakončil 2. workshop na Carminu buranu. Po večeři úklid třídy a poslední převlečení do koncertního a přesun přes centrum Opavy do Kulturního domu Na Rybníčku na poslední oficiální setkání všech účastníků třídenní přehlídky.

Závěrečný koncert bylo hlavně velké děkování, které předcházelo samotnému vyhlášení výsledků. Pak už zazněla v plné síle O Fortuna, kterou sbory secvičovaly na předchozích atelierech, a věřte mi, že ten mohutný zvuk málem zbořil kulturák. A pak poděkování všem sbormistrům a samotné vyhlášení přehlídky. Porota nás ocenila stříbrným pásmem. Podle vyjádření odborné poroty ke zlatu chyběl jen krůček - jiskřičky v očích. Škoda, že sbormistr stojí zády… Pro nás je to krásný výsledek, vzhledem k tomu, že jsme v této kategorii absolvovali první finále a hlavně sbírali zkušenosti. A pak už jen loučení, velké překvapení v podobě malého mikrobusu (ale vešli jsme se tam) a těšení do vlastní postele místo karimatky a spacáku. Dobře se nám usínalo - samotný fakt, že jsme v republice nenašli soupeře, mluví za vše...

Mgr. Alena Tichá