PĚVECKÝ SBOR PALORA

Gymnázium Jana Opletala Litovel

ČLÁNKY

Obrázek není k dispozici!

Rybovka pro Litovel 2013

PS Palora ve spolupráci se SPS Kantika úspěšně zrealizoval druhý ročník projektu „Rybovka pro Litovel“, který i letos sestával ze dvou koncertů. První z nich se uskutečnil v předvečer třetí adventní neděle v sále obecního úřadu vesnice Písařov na Šumpersku, druhý pak v Litovli v kostele svatého Marka v neděli 15. prosince. Instrumentální doprovod České mše vánoční Jakuba Jana Ryby obstarali Pavel Soldán, Jiří Fischer, Viktor Korduljak a Desigual quartet, sólový zpěv Barbora Antonová, Eva Jelínková, Leoš Bílek, Jan Valušek a průvodní slovo Michal Rakowski.

Tři stovky posluchačů i letos ocenily českou vánoční klasiku v podání sehraného týmu, kterému bych ráda poděkovala za velmi kvalitní umělecký výkon. Poděkování také patří všem absolventům Gymnázia Jana Opletala, kteří nezapomněli na léta strávená v PS Palora a pravidelně spolupracují na jeho projektech.

Marcela Barvířová