PĚVECKÝ SBOR PALORA

Gymnázium Jana Opletala Litovel

ČLÁNKY

Obrázek není k dispozici!

Palora obstála v kraji a čeká ji celostátní kolo

Dne 12. dubna 2013 se včově konalo krajské kolo přehlídky středoškolských pěveckých sborů. Úsilí, které jsme vynaložili přípravě náročného repertoáru, přineslo ovoce, a my jsme se umístili ve zlatém pásmu soutěžní kategorie dívčích pěveckých sborů s povinnou skladbou. Toto vítězství pro nás znamená postup do celostátního kola, které se bude konat na podzim v Opavě. Také jsme se zde setkali s naším dlouholetým pěveckým partnerem - sborem KOS Pedagogické školy Litomyšl, se kterým jsme se účastnili několika celorepublikových projektů, jako bylo rockové oratorium Eversmiling liberty nebo jazzová mše Celebration Jazz Mass. V přestávce, kdy všichni účinkující seděli v sále a čekali na verdikt poroty, jsme byli pozváni sbormistrem KOSu na pódium, abychom společně zazpívali několik skladeb. Už teď se těšíme na nové projekty.

Toto naše další vítězství je pro sbor velkou motivací a zároveň je zapotřebí poděkovat naší sbormistryni Mgr. Marcele Barvířové a její kolegyni Mgr. Aleně Tiché za precizní přípravu našeho repertoáru. A přejme si, ať to dáme i ve státním kole!

Helena Ženožičková
kvinta GJO