PĚVECKÝ SBOR PALORA

Gymnázium Jana Opletala Litovel

ČLÁNKY

Obrázek není k dispozici!

Vánoční koncert PALOKANTIRAKY aneb "Rybovka" v Litovli

Pěvecké sbory Kantika a Palora se pro přípravu letošního vánočního koncertu rozhodly spojit své síly a navíc oslovit zájemce z řad dobrovolných neorganizovaných hudebníků. Tím vzniklo dočasné pěvecké seskupení PALOKANTIRAKA. Sbormistryně Irena Blektová a Marcela Barvířová vybraly pro společné vystoupení Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby. Nacvičování této krásné skladby nebylo vůbec jednoduché. Spojit dva sbory, sólisty i hudebníky a najít všem vyhovující termíny zkoušek bylo dosti náročné. Řady Kantiky a Palory podpořili svými hlasy jak zkušení bardi, dnes již bývalí členové obou sborů, ale i zcela noví zpěváci a muzikanti z Litovle a okolí, za což jsme byli velice rádi. Od září nacvičovaly Rybovo dílo oba sbory zvlášť a postupně se "prokousávaly" jednotlivými pasážemi. Melodie i slova se zpěvákům postupně dostávala pod kůži, takže si často "Rybovku" prozpěvovali ještě i po zkouškách celý večer doma.

A pak nastal "den D" - třetí adventní neděle 16. 12. 2012. Od časných 9 hodin ráno zkouška, generálka v mrazivém kostele, kdy prsty muzikantům skoro přimrzaly k nástrojům. Jen sbormistryně byly rozohněné z toho, jak se nás snažily "ukočírovat". V té zimě se i zobcové flétny "nachladily" a pískaly si "svoje". Po zahřátí čajem, kávou a po výborné svíčkové na Záložně jsme byli připraveni na první koncert v kostele sv. Marka. Velmi nás potěšila hojná účast posluchačů, kteří si v předvánočním shonu udělali čas a přišli si nás poslechnout. Bylo jich tolik, že ne na všechny se dostaly malé perníkové "PFky", které napekli, ozdobili a zabalili zpěváci obou sborů.

Atmosféra koncertu byla úžasná. Sólové zpěvy i sborové party umocněné podmanivým doprovodem nástrojů se krásně nesly prostorem a i my účinkující jsme měli husí kůži. Tentokrát to nebylo ze zimy. Závěrečnou píseň Narodil se Kristus Pán si s námi zazpívali i přítomní posluchači. Díky dobrému nápadu, nadšení a bezvadné spolupráci zejména obou sbormistryň, sborů, sólistů i hudebníků se koncert vydařil. Odměnou nám byl závěrečný potlesk ve stoje a pronesená slova pochval a díků od posluchačů přímo na místě i dodatečně při příležitostných setkáních.

Posluchači se rozešli slavnostně naladěni do svých domovů a většina nás účinkujících se rychle autobusem přemístila na druhý koncert, který se konal ve Zborově. Cesta "Rybovky" do horské vesničky u Zábřeha byla patřičně dramatická a rozhodně nepostrádala zimní atmosféru v podobě zaváté klikatící se úzké silničky, po níž jsme museli překonat více než dvousetmetrové převýšení. Vyhřátý sál kulturního domu, pohostinní organizátoři v čele se starostou obce a nakonec i téměř zaplněný sál přinesl atmosféru poněkud komornější, ale stejně vřelou a srdečnou. Hřejivé prostředí ocenila zejména flétna a nechyběla ani notná dávka nostalgie z návratu do rodného kraje. Až z úvodního slova k posluchačům všichni vytušili, kdo tady strávil dětství a mládí ... Závěr našeho koncertního dne se konal pod rozsvíceným vánočním stromem na litovelském náměstí, odkud jsme všichni odcházeli spokojeni a hezky naladěni na nadcházející vánoční svátky.

PALOKANTIRAKA